การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

Nu-Kleen Smell

ทำความสะอาดพื้นผิว

Nu-Action 3

ทำความสะอาดขจัดคราบไขมัน

Nu-Bio Scrub

ทำความสะอาดคราบฝังแน่น

Nu-Karpet Kare

ทำความสะอาดผ้าทุกชนิด

Nu-Kleen All Agro

ทำความสะอาดห้องครัว

Nu-Compact Kleen

ทำความสะอาดพร้อมขจัดกลิ่น

Nu-Grip Plus

ทำความสะอาดพื้นและกระจก

Nu-Odour Freshness

ขจัดกลิ่นทั่วไป

Nu-Smell Plus

ขจัดกลิ่นห้องน้ำ

Nu-Super Trap

ดักคราบไขมัน

อุตสาหกรรมของเรา

อาหาร & ร้านอาหาร

ธรรมชาติ ไบโอ กรีน ทำความสะอาดปลอดภัย

เรือ & เรือยอชท์

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย

บ้าน & วิลล่า

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย

สำนักงาน & ร้านค้าปลีก

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย

โรงงาน & อุตสาหกรรม

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย

ไขมัน & ถังไขมัน

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย

โรงแรม & สปา

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย

โรงเรียน & สถานรับเลี้ยงเด็ก

ธรรมชาติ  ไบโอ กรีน  ทำความสะอาดปลอดภัย